<i id="dz9x7"></i>
<address id="dz9x7"></address>
<track id="dz9x7"></track>

<thead id="dz9x7"></thead>


<th id="dz9x7"></th>

<output id="dz9x7"></output>

<nobr id="dz9x7"><meter id="dz9x7"><dfn id="dz9x7"></dfn></meter></nobr><sub id="dz9x7"><meter id="dz9x7"></meter></sub>


京劇 春閨夢 被糾纏陡想起婚時情景 張火丁

[日期: 2009-05-10][字體: ]

京劇 春閨夢 被糾纏陡想起婚時情景 張火丁

下載唱段
被糾纏陡想起婚時情景,
算當初曾經得幾晌溫存。
我不免去安排羅衾繡枕,
莫負他好春宵一刻千金。
原來是不耐煩已經睡困,
待我來攙扶你重訂鴛盟


上一篇: 京劇 釣金龜 叫張義我的兒聽娘教訓 袁慧琴
下一篇: 京劇 曹操與楊修選段 言興朋


在線戲曲視頻

東北二人轉視頻


疾风时时彩计划软件
<i id="dz9x7"></i>
<address id="dz9x7"></address>
<track id="dz9x7"></track>

<thead id="dz9x7"></thead>


<th id="dz9x7"></th>

<output id="dz9x7"></output>

<nobr id="dz9x7"><meter id="dz9x7"><dfn id="dz9x7"></dfn></meter></nobr><sub id="dz9x7"><meter id="dz9x7"></meter></sub>

<i id="dz9x7"></i>
<address id="dz9x7"></address>
<track id="dz9x7"></track>

<thead id="dz9x7"></thead>


<th id="dz9x7"></th>

<output id="dz9x7"></output>

<nobr id="dz9x7"><meter id="dz9x7"><dfn id="dz9x7"></dfn></meter></nobr><sub id="dz9x7"><meter id="dz9x7"></meter></sub>