<i id="dz9x7"></i>
<address id="dz9x7"></address>
<track id="dz9x7"></track>

<thead id="dz9x7"></thead>


<th id="dz9x7"></th>

<output id="dz9x7"></output>

<nobr id="dz9x7"><meter id="dz9x7"><dfn id="dz9x7"></dfn></meter></nobr><sub id="dz9x7"><meter id="dz9x7"></meter></sub>


京劇 釣金龜 叫張義我的兒聽娘教訓 袁慧琴

[日期: 2009-04-13][字體: ]

京劇 釣金龜 叫張義我的兒聽娘教訓 袁慧琴
下載唱段

叫張義我的兒啊,聽娘教訓,
待為娘對嬌兒細說分明,
兒的父他遭不幸喪了性命,
拋下了母子們苦度光陰。
是為娘守貞潔我不聽旁論,
皆因是我的兒年小娘在中年。
我怕的是百年之后我身入九泉,
難見兒那去世先人。
我的兒啊!


上一篇: 越劇 盤夫 為妻也有一比方 王志萍 鄭國鳳
下一篇: 京劇 春閨夢 被糾纏陡想起婚時情景 張火丁


在線戲曲視頻

東北二人轉視頻


疾风时时彩计划软件
<i id="dz9x7"></i>
<address id="dz9x7"></address>
<track id="dz9x7"></track>

<thead id="dz9x7"></thead>


<th id="dz9x7"></th>

<output id="dz9x7"></output>

<nobr id="dz9x7"><meter id="dz9x7"><dfn id="dz9x7"></dfn></meter></nobr><sub id="dz9x7"><meter id="dz9x7"></meter></sub>

<i id="dz9x7"></i>
<address id="dz9x7"></address>
<track id="dz9x7"></track>

<thead id="dz9x7"></thead>


<th id="dz9x7"></th>

<output id="dz9x7"></output>

<nobr id="dz9x7"><meter id="dz9x7"><dfn id="dz9x7"></dfn></meter></nobr><sub id="dz9x7"><meter id="dz9x7"></meter></sub>